Paoletti, C. (2019). Włoska Marynarka Wojenna w Somalii - operacja pokojowa i test operacyjny: styczeń 1991 r. - marzec 1995 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 1, 71–76. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.6