Ficek, R. (2023). Uwarunkowania przyczynowo-skutkowe konfliktów zbrojnych w kontekście niestabilnych państw Afryki Subsaharyjskiej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 15–34. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.2