Balbus, T. (2023). „Litwinów zlikwidować, Łotyszów wypuścić”. Wileńszczyzna 1944. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), 81–111. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.5