Ładysz, I. (2023). V edycja konferencji naukowej z serii „Bezpieczna Młodzież” - „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Prawda i fałsz w cyberprzestrzeni” - Wrocław, 13 czerwca 2023 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), 191–195. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.9