Wyligała, H. (2023). Wstęp. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), 9-12. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.1