Koczan, M. (2023). Wpływ wojny na Ukrainie na międzynarodową pozycję Rosji. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 87–101. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.5