Ładysz, I. M. (2023). Pierwsza edycja seminarium naukowego „Współczesne wyzwania administracji publicznej”, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Wrocław, 30 września 2023 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 235–240. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.13