Ładysz, I. M. (2023). Wybrane współczesne problemy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2018–2022. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 123–143. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.7