JAKIMOWICZ-OSTROWSKA, I. Obcy czy swoi? Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1989 roku. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 1, p. 154-162, 22 grudz. 2019.