JAKIMOWICZ-OSTROWSKA, I. Recenzja książki: Hana Cervinková. (2006). Playing Soldiers in Bohemia. An ethnography of NATO membership. Praga. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 1, p. 223-224, 22 grudz. 2019.