JAKIMOWICZ-OSTROWSKA, I. Recenzja książki: Ola Hnatiuk (wybór i redakcja). (2005). Sny o Europie. Kraków: Wydawnictwo Nemrod. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 1, p. 231-232, 22 grudz. 2019.