USEWICZ, T. W kierunku nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa – o potrzebie strategicznej refleksji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 10, n. 1, p. 39-53, 26 grudz. 2019.