GRABOWSKI, T. Radykalizacja młodzieży do terroryzmu na przykładzie ‘zagranicznych bojowników terrorystycznych’ z regionu Kaukazu Północnego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 15, n. 1, p. 93-121, 9 paź. 2021.