RASIŃSKI, L. Współczesne koncepcje władzy. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 1, p. 28-36, 18 grudz. 2019.