KRAJ, K. Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: atak i obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, ss. 427. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 15, n. 2, p. 179-185, 28 grudz. 2021.