SZCZEPAŃSKI, A. Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w świetle polityki etnicznej III RP (ze szczególnym uwzględnieniem porządku prawnego po 1997 r.). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 16, n. 1, p. 133-151, 27 maj 2022.