PRZYBYTEK, P.; PRZYBYTEK, P. "Ilustrowany Kuryer Codzienny" wobec problemów Wielkiej Brytanii (1919–1921) w Irlandii, koloniach oraz dominiach i jej polityki względem Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej i Polski. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 16, n. 1, p. 180-208, 15 wrz. 2022.