MAJEWSKI, M. Wykorzystanie urządzeń skanujących w portach morskich RP na przykładzie funkcjonowania Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 16, n. 2, p. 92-117, 30 grudz. 2022.