MACHNIKOWSKI, R.; KOZŁOWSKI, A.; KOSMYNKA, S.; CIACH, P. Aktywność w zakresie prewencji i deradykalizacji kontrterrorystycznej (CT/PCVE) w latach 2005–2020 w Belgii, Francji, Hiszpanii i Niderlandach. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 16, n. 1, p. 54-78, 30 wrz. 2022.