KAZAK, A. Ruch „Supraciu” a rządy Aleksandra Łukaszenki – charakterystyka i metody działania. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 16, n. 1, p. 108-132, 30 wrz. 2022.