KRAJ, K. Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia i szkice (t. 1, ss.172). Tetragon. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 16, n. 2, p. 177-185, 30 grudz. 2022.