MICKIEWICZ, P. Ewolucja założeń systemu szkolenia bojowego Marynarki Wojennej RP w świetle wniosków wynikających z modyfikacji rosyjskiej „wojny nowego typu” . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 16, n. 2, p. 118-133, 30 grudz. 2022.