PAWŁUSZKO, T. Recenzja książki: R. Kuźniar (red.). 2022. Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 218. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 17, n. 1, p. 173-187, 30 cze. 2023.