BARCIK, J. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, v. 1, p. 116-127, 19 grudz. 2019.