Mickiewicz, Piotr. 2019. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 5 (grudzień):9-11. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.1.