Jakimowicz-Ostrowska, Iwona. 2019. „Obcy Czy Swoi? Mniejszości Narodowe I Etniczne W Polsce Po 1989 Roku”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1 (grudzień), 154-62. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.12.