Kustra, witold. 2019. „Spór wokół Floty Czarnomorskiej W Aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1 (grudzień), 167-71. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.14.