Wardin, Katarzyna. 2019. „Transport Rosyjskiej Ropy Naftowej I Gazu Na Morzu Bałtyckim (wybrane Problemy)”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1 (grudzień), 176-87. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.16.