Dereń, Jerzy. 2019. „Osiąganie zdolności Operacyjnych Przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) W kontekście Realizacji celów Politycznych określonych W Strategii Bezpieczeństwa RP”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 5 (grudzień):199-213. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.12.