Usewicz, Teresa. 2019. „W Kierunku Nowej Europejskiej Strategii bezpieczeństwa – O Potrzebie Strategicznej Refleksji W Polityce Zagranicznej I bezpieczeństwa UE”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 10 (1), 39-53. https://doi.org/10.34862/rbm.2016.1.3.