Jureńczyk, Łukasz. 2019. „Afgańska Policja Państwowa Jako Organ bezpieczeństwa państwa. Uwarunkowania I Determinanty Jej Funkcjonowania”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 11 (1), 49-64. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.1.4.