Makowski, Andrzej. 2019. „Recenzja Przewodnika Dla Nauczycieli: Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (2017). (Red. Nauk.). Edukacja Dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej Im Bohaterów Westerplatte. Gdynia, Ss. 368”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 11 (1):327-28. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.1.24.