Chrzan, Tadeusz. 2019. „Zastosowanie Metody Job Safety Analysis (JSA) W Ocenie Ryzyka Zawodowego Operatora Koparki W Kopalni Odkrywkowej”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 12 (1):173-83. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.1.14.