Macała, Jarosław. 2020. „Recenzja książki: Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec (red.). (2020). Teorie I podejścia Badawcze Geopolityki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ss. 642.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 14 (2), 279-84. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.15.