Kraj, Kazimierz. 2020. „Recenzja książki: Marek Świerczek. (2020). Największa klęska Polskiego Wywiadu. Sowiecka Operacja Dezinformacyjna «Trust» 1921 – 1927. Warszawa: Wydawnictwo Fronda, Ss. 432.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 14 (2), 285-90. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.16.