Grabowski, Tomasz. 2021. „Radykalizacja młodzieży Do Terroryzmu Na przykładzie ‘zagranicznych bojowników terrorystycznych’ Z Regionu Kaukazu Północnego”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15 (1), 93-121. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.5.