Jagodziński, Przemysław, i Jacek Szałas. 2021. „Chińskie Inwestycje W Regionie Bałkanów Zachodnich. Szansa Czy zagrożenie?”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15 (2), 15-37. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.2.