Liber, Janusz. 2021. „Działania przeciwpowstańcze Specjalistycznych Jednostek Armii Brytyjskiej W Irlandii Północnej Na przykładzie MRF”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15 (1), 186-204. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.9.