Mickiewicz, Piotr. 2021. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15 (1), 9-12. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.1.