Cichecka, Anna. 2021. „Polityka równouprawnienia W Relacjach UE-Afryka. Wybrane Aspekty”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15 (2), 55-68. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.4.