Mickiewicz, Piotr. 2021. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15 (2), 9-11. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.1.