Kraj, Kazimierz. 2021. „Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: Atak I Obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, Ss. 427”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15 (2), 179-85. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.10.