Szczepański, Andrzej. 2022. „Bezpieczeństwo społeczne mniejszości Narodowych I Etnicznych W świetle Polityki Etnicznej III RP (ze szczególnym uwzględnieniem porządku Prawnego Po 1997 r.)”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (1), 133-51. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.7.