Przybytek, Paweł, i Piotr Przybytek. 2022. „"Ilustrowany Kuryer Codzienny" Wobec problemów Wielkiej Brytanii (1919–1921) W Irlandii, Koloniach Oraz Dominiach I Jej Polityki względem Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej I Polski”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (1), 180-208. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.10.