Majewski, Mariusz. 2022. „Wykorzystanie urządzeń skanujących W Portach Morskich RP Na przykładzie Funkcjonowania Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości Z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego W Gdyni”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (2), 92-117. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.5.