Mickiewicz, Piotr. 2022. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (1), 17-19. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.2.