Machnikowski, Ryszard, Andrzej Kozłowski, Stanisław Kosmynka, i Piotr Ciach. 2022. „Aktywność W Zakresie Prewencji I Deradykalizacji Kontrterrorystycznej (CT/PCVE) W Latach 2005–2020 W Belgii, Francji, Hiszpanii I Niderlandach”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (1), 54-78. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.4.