Kasprzycki, Daniel Damian. 2022. „Konflikt Zbrojny Na Ukrainie W kontekście Rosyjskiej Koncepcji Wojny Nowej Generacji”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (1), 79-107. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.5.