Kazak, Aleksander. 2022. „Ruch «Supraciu» a rządy Aleksandra Łukaszenki – Charakterystyka I Metody działania”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (1), 108-32. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.6.