Kraj, Kazimierz. 2022. „Recenzja książki: Andrzej Kowalski. (2022). Założycielska klęska GRU. Zwycięstwo Oddziału II W Wojnie polsko–bolszewickiej 1919–1920. Wydawnictwo LTW, Ss. 262 + 2 Nlb.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (1), 211-16. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.11.